سقوط زن بدون لباس از طبقه چهارم در مارلیک کرج


خانواده زن مدعی شده اند که دامادشان دختر شان را به قتل رسیده است

پس از تشکیل این پرونده خانواده زن مدعی اند که دامادشان دختر شان را به قتل می رساند و حالا مدعی است که او خودکشی کرده است.

شوهر زن که از کارمندان نمونه شرکت های خودروسازی است به تنها مظنون این پرونده بازداشت شد و چون هیج مدرکی برای مجوز او وجود نداشت قاضی دادسرا دستور ارادی او را صادر کرد.