سقف حقوق سربازان وظیفه در سال ۱۴۰۱ تعیین شدگزارش کردن صدای ایراناز تسنیم، سردار تقی مهری درباره میزان حقوق سربازان وی در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: حقوق سربازان در سال های گذشته مثلاً در سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ حدود ۲۵۰ یا ۲۰۰ هزار تومان بوده که البته بستگی به مدرک تحصیلی و مدرک تحصیلی فرد نیز دارد، اما خوشبختانه کف حقوق سربازی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سقف آن نیز تا ۸ میلیون تومان است.

در بین افرادی که در مناطق مرزی خدمت می کنند، مجردها بیش از ۴ میلیون و متاهلین حدود ۶.۸ میلیون تومان دریافت می کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا افزود: در ایام اربعین به چند استان مرزی خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی سفر کردم و با سربازان صحبت کردیم و در بین افرادی که در مناطق مرزی خدمت می کنند، مجردها پذیرایی می کنند. بیش از ۴ میلیون و متاهل حدود ۶.۸ میلیون تومان دریافت می کنند.

سردار مهری تصریح کرد: حقوق سربازان رشد خوبی داشت. در روزهای گذشته بحث حقوق در شورای اسلامی مطرح شد، تقاضا دارم حقوق و حقوق سرباز بر اساس ماده ۴۹ قانون خدمت عمومی به طور کامل دیده شود. امیدوارم اعضای شورای اسلامی و بویژه رئیس شورا به این موضوع توجه داشته باشند و دولت محترم و شورای اسلامی بتوانند بر اساس این ماده قانونی مصوب شورا اقدام کنند.

وی گفت: بر اساس این قانون حداقل حقوق پرداخت کننده یا کادر در نیروهای مسلح مبنای پرداخت حقوق سربازان است که ۶۰ درصد حقوق پرداخت کننده برنامه و حداکثر ۹۰ درصد است. بسیار بهتر از سال های گذشته انجام شده است. ما تقاضا داریم که این اتفاق بیفتد.