سفیدچاه گورستان اسرارآمیز در مازندران


سفیدچاه گورستان اسرارآمیز

این گورستان که به اسم سفید چاه یا گورستان سپید معروف است در شهرستان بهشهر استان مازندران، روستای سفید چاه واقع شده است که می توانم اولین قبرستان مردم را در ایران بگویم.

در منطقه گلوگاه بهشهر، کسی نیست که چیزی از داستان های شگفت انگیز گورستان تاریخی این روستای نشنیده باشد. مردم گلوگاه از ۵۰ پارچه آبادی دور و اطراف، مرده هایشان را به دوش می گیرند و الله اکبرگویان به سفیدچاه می آیند تا جایی در گورستان این روستا برایشان دست و پا کنند.

کلیه‌هایی که در گلوگاه و ۵۰ روستای دور و نزدیک آن فوت می‌کنند، توسط اطرافیانشان برای کفن و دفن به روستای شگفت‌انگیز سفیدچاه می‌شوند تا در صورت امکان و پیدایش قبر در قبرستان این روستای روستایی در آن دفن و خاکسپاری شوند. مردم روستا بر این باورند که خاک سفیدی که در این روستا وجود دارد مانع از پوسیدن اجساد مردگانشان می شود.