سفری یک مقام ایرانی برای مقابله با آمریکا


بر اساس تصمیم ایران و آمریکا برجامی با هدف رفع بین این دو کشور در روز های آتی از سر گرفته می شود و معاون سیاسی وزیر امور خارجه و ریاست هیئت رئیسه ایران در راس یک هیئت سه شنبه دوحه می شوند.

جلسه وین بر سر احیای برجام آذرماه ۱۴۰۰ آغاز شده و تا کنون به طول انجام شده است. جلسه در ۱۴۰۰ به طور حضوری در اسفندماه برگزار شد و رایزنی ها به صورت ‌تلفنی و تبادل متون و یادداشت انجام شده است. در این مدت برای اینکه طناب نازک بی اعتمادی میان ایران و آمریکا پاره باید برخی از برخی از جمله قطر تلاش‌های چند جانبه انجام دهند.