سرکرده باند دختران ایرانی به اربیل توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد + عکس


بزرگترین باندهای زنان و دختران ایرانی به اربیل عراق

ترویج همجنس‌بازی، قمار، کلاهبرداری و قبح زدایی از روابط جنسی شروع و انتشار آن در فضای مجازی ازجمله این فرد بوده است. و نیروهای اطلاعات سپاه پس از تعقیب و مراقبت چند ماهه، از طریق این زن به یکی از بزرگترین باندهای زنان و دختران ایرانی به اربیل عراق رسیدند.

این باند توسط دو نفر به نام‌های علیرضا فرجادی کیا و کیتی اداره می‌شد که از طریق همکاری با زهرا منصوری همدانی صدها تن از دختران ایرانی را به اربیل می‌بردند.