سردار قاسمی به ۱۳ ماه حبس محکوم شد!به گزارش صدای ایران به نقل از نامه‌نیوز، محمد جعفر غفاری رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران، در ویژه سردار بازنشسته سعید محمد قاسمی لنگرودی دائر بر توهین شکایت به موضوع رضا گلپور چمرکوهی نویسنده و فعال رسانه‌های منطبق بر توهین شکایت دارد. مفاد کیفرخواست صادره توسط زهرا مشایخی ریاست شعبه یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب منطقه ۱۲ (امام خمینی ره) تهران؛ هر دو بزه انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و به استناد قوانین مربوط به سعید قاسمی را از بابت توهین به مبلغ سیزده میلیون و یک ریال جزای نقدی در حق دولت و از بابت خطر به قتل و ضررهای جسمی و حیثیتی به سیزده ماه و یک روز. حبس تعزیری محکوم نمود.

رضا گلپور نویسنده کتاب «شنود اشباح» پس از بیان مطالبی از سوی سردار سعید قاسمی در سخنرانی بعد از ظهر دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ در مراسم تشییع جنازه مرحوم نادر طالب زاده اردوبادی که توسط رسانه های مختلف، به شکل منتشر شده زنده تبدیل به شخصیت توهین به عشق شد. عادی، سخت به قتل و شکنجه، نشر اکاذیب و افتراءبه طرح شکایت از او پرداخت بود.