سخنان امام جمعه شیراز درباره درخواست داعش از فرمانده خانواده شهید سپاه پاسداران


آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه امروز پس از تسلط تاسوعا و عاشورای حسینی بیان کرد: حدیث «ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح» در این حدیث بر هدایت خلق تأکید می‌کند چرا که انسان به صورت فردی و اجتماعی نیاز به هدایت دارد.

چراغ فروزان هدایت بشریت امام حسین (ع) است، گفت: امام حسین(ع) برای اینکه چراغ هدایت باشد آسمان به کاری که تعجب می کنند. ایشان در روز عاشورا هدایی به پیشگاه الهی آوردند و آنها را بذل کرد تا مردم هدایت شوند.

امام حسین برای اینکه مصباح هدایت باشد پاره های جگرش را به میدان آورد علی اکبر و طفل رضیعش را داد تا من و شما راه را گم نکنیم و امروز با این نورافشانی وجود مقدس امام حسین(ع) راه بر کسی پوشیده نیست.

این چراغ روشن است تا همه بدانند مسیری را که از مسیر اهل بیت(ع) می‌گذرد، می‌گذرد. هدایت‌پذیری کار ما و هدایت‌گری کار امام حسین(ع) است.