سبک های مختلف دکوراسیون اداری | ۵ نمونه از بهترین سبک های دکوراسیون اداری


چیدمان ساحلی

یکی از جالب ترین سبک های مختلف دکوراسیون اداری، چیدمان ساحلی است. در این سبک با استفاده از نور و رنگ، محیطی شاد و جذاب خلق می شود. رنگ های روشن مبلمان و دیوارها به مخاطب احساس آرامشی را منتقل می کند و یاد دریا و ساحل و آرامش این فضاها در این سبک زنده می شود. اگر چه رنگ ها در دکوراسیون ساحلی بیشتر آبی و سبز هستند، اما حس نشاط و گرمی سراسر فضای را پر می کند.