ساعت کار مترو در عرفه و عید قربان


گزارش کردن صدای ایران از ایسنا، مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از ارائه خدمات ویژه مترو به شرکت کنندگان در مراسم دعای روز عرفه و نماز عید قربان خبر داد.

احسان حامد مقدم با تبریک عید سعید قربان درباره آمادگی مترو برای برگزاری مراسم دعای عرفه و اقامه نماز عید سعید قربان اظهار داشت: متروی تهران سرویس ویژه ای را برای تسهیل تردد شرکت کنندگان در مراسم معنوی نماز روز عرفه در نظر گرفته است. و همچنین اقامه نماز عید سعید قربان در مصلی امام خمینی.

ساعت کار مترو در عرفه و عید قربان

وی با بیان اینکه امروز و همزمان با اقامه نماز عرفه، فاصله تردد قطارها در خطوط ۱، ۲ و ۴ هر چهار دقیقه یکبار و خط ۳ با فاصله شش دقیقه خدمات رسانی می شود، افزود: مسافربری تردد در تمامی ایستگاه های مترو تهران برای لحظه ای رصد می شود و در صورت شلوغی قطار اضافه اعزام می شود.

بر اساس اعلام مرکز ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، مقدم در خصوص سرویس دهی متروی تهران به نمازگزاران در روز عید سعید قربان گفت: روز یکشنبه ۲۸ تیرماه قطارهای مترو در خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴ نیم ساعت زودتر از زمان حرکت برنامه در روزهای تعطیل است و از ساعت ۵:۳۰ شروع می شود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با اشاره به اینکه در ایام نماز عید سعید قربان میزان سرویس دهی در این خطوط نیز افزایش می یابد، افزود: فاصله تردد قطارها در خطوط ۱، ۲ و ۴ است. از ساعت ۵:۳۰ تا ۹:۰۰ صبح هر روز هر پنج دقیقه خواهد بود. همچنین در خط ۳ مسافت طی شده از ۱۰ دقیقه به ۹ دقیقه کاهش می یابد.

مقدم تصریح کرد: تمامی خطوط برای اعزام قطار فوق العاده در زمان ازدحام در ایستگاه ها آمادگی دارند.
پ/