زورگیران و سارقان خشن باید شناسایی و دستگیر شوندبه گزارش صدای ایران، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژعی در نشست بررسی راهکارهای برخورد سریع و قاطع با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت های خشن به مقوله جرم خشن اشاره کرد. سرقت و غیرقابل تحمل بودن چنین جنایاتی برای جامعه. سرقت های خشن و زورگیری هایی که در شهرها رخ می دهد، ناامنی روانی در جامعه ایجاد می کند و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان دولتمردان قابل قبول و تحمل نیست.

رئیس قوه قضائیه سپس خطاب به دادستان کل کشور دستور تشکیل ستادی برای رسیدگی به سرقت های خشن و زورگیری های صورت گرفته در شهرستان ها با مساعدت و همکاری ضابطان و نیروی انتظامی را در اسرع وقت تشکیل داد. در صورت لزوم با کمک بسیج. برای رسیدگی سریع و قاطعانه به این گونه سرقت ها باید در هر دادسرا شعبه ویژه ای ایجاد شود.

لزوم اقدام سریعتر نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران و سارقان

محسنی آژه ای با اشاره به لزوم اقدام سریعتر نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران و سارقان خشن، گفت: دستگاه قضایی آمادگی دارد در سریع ترین زمان ممکن به نیروی انتظامی در دستگیری سارقان خشن کمک کند. همچنین فرجا می تواند در انجام این وظیفه از نیروهای بسیجی کمک بگیرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله حقوق عامه و تامین و تحکیم امنیت روانی شهروندان به حادثه اخیر در یکی از خیابان های تهران اشاره کرد و گفت: سارق پس از دستگیری مدعی شد سرقت های متعدد را به شیوه ای خشونت آمیز انجام داد. اگر ادعای وی صحت داشته باشد، این نشان دهنده ضعف در شناسایی و دستگیری سارقان است و لازم است در اسرع وقت اقدامات مقتضی برای رفع این ضعف انجام شود.

شناسایی و دستگیری سریع و قاطع زورگیران و عاملان سرقت های خشن با هدف تامین و تحکیم امنیت روانی شهروندان است.

رئیس قوه قضائیه گفت: صرف نظر از مواردی که از نظر پرونده های حقوقی وجود دارد و در صورت نیاز باید نسبت به اصلاح قانون اقدام شود، آنچه در حال حاضر مهم و اولویت دارد، شناسایی و دستگیری سریع و قاطع زورگیران و عاملان سرقت های خشن در راستای تامین و تقویت امنیت روانی شهروندان.

محسنی آژه ای در پایان بار دیگر تاکید کرد: حیف برای چنین جنایتکارانی ظلم به مردم است و نباید مشمول مجازات قانونی شوند.