زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر در دریای عمان رخ دادگزارش کردن صدای ایراناین اطلاعات زمین لرزه به شرح زیر است؛

بزرگی: ۵.۵

مکان: دریای عمان

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۰۵/۰۹/۱۴۰۱ ۱۸:۱۲:۰۴

طول جغرافیایی: ۶۴.۰۱

عرض جغرافیایی: ۲۴.۹۳

عمق زمین لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیکترین شهرها:

۲۵۲ کیلومتری سیرکان (سیستان و بلوچستان)

۲۶۰ کیلومتر قبل (سیستان و بلوچستان)

۲۹۳ کیلومتری ناگور (سیستان و بلوچستان)

نزدیکترین مراکز استان:

۵۹۶ کیلومتری زاهدان

۸۱۳ کیلومتری بندرعباس

به گزارش صدای ایران هنوز گزارشی از خسارات این زمین لرزه ارسال نشده است.