زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر سرخس را لرزاندبه گزارش صدای ایران، حجت الله با بیان اینکه زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر سرخه را لرزاند، گفت: این زمین لرزه لحظاتی پیش در ۳۱ کیلومتری مرکز شهرستان رخ داد.

وی با بیان اینکه موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران عمق این زمین لرزه را هشت کیلومتر اعلام کرد، گفت: کانون این زمین لرزه در ۴۶ کیلومتری مرکز استان سمنان است.

فرماندار سرخه با بیان اینکه در برآوردهای اولیه خسارتی به نقاطی از شهرستان وارد نشده است گفت: این زمین لرزه در شمال شهرستان سرخه رخ داده است.