رونمایی از مجسمه در کوه هالی

باغ گرده افشان پارک Tuckaseege در پارک Tuckaseege در کوه هالی اخیراً از مجسمه جدیدی از امیلی آندرس پرده برداری کرده است. امیلی یک هنرمند مشهور است و صاحب گالری بیدار در کوه هالی است. به هر حال، وقتی خورشید از میان آن می تابد، مجسمه یک زنبور نور خورشید را روی زمین می سازد


مقاله قبلیمرکز تفریحی جدید بلمونت