رنگ قناری و فروش به جای بلبل! / تزریق اسانس برنج ایرانی به برنج پاکستانی در تهران


رنگ قناری و فروش به جای بلبل / تزریق اسانس برنج ایرانی به برنج پاکستانی

به گزارش صدای ایران تعزیرات در حاشیه بزرگراه آزادگان انباری را کشف کرد که در آن برنج پاکستانی روغن گیری و به عنوان برنج ایرانی به فروش می رسید.

به گفته این افسر پلیس، در این انبار ۲۰ تن برنج پاکستانی کشف و روزانه چهار تن از آن به بازار صادر می شد.

به گزارش صدای ایران برنج پاکستانی یکی از نزدیک ترین انواع برنج به برنج ایرانی است و مخلوط کردن آن با اسانس تشخیص آن را دشوارتر می کند.