رسوایی بزرگ در شهرداری اشتهارد/ دستگیری ۳۱ نفر به اتهام ارتشارئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به جزئیات این پرونده توضیح داد: شهردار و رئیس شورای شهر وقت اشتهارد به همراه تعدادی از کارکنان شهرداری و پیمانکاران مرتبط با شهرداری به اتهام ارتشا و ارتشاء دستگیر شدند. اختلاس

وی افزود: بر اساس بررسی های انجام شده مشخص شد شهردار وقت با ارتباط نامتعارف با پیمانکاران شهرداری اقدام به اخذ رشوه کرده و برخی وجوه مربوط به درآمد شهر را نیز اختلاس کرده است.

عالی ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به دریافت مبالغ مختلف به عنوان رشوه توسط شهردار سابق، خاطرنشان کرد: این دریافت ها گاه از طریق ثبت مبالغ کار در دولت پیمانکاران بوده است. به گونه ای که این کارکرد بالاتر از مبلغ واقعی محاسبه شد و پس از پرداخت مطالبات توسط شهرداری، مبلغ مازاد بر آن توسط پیمانکاران به شهردار پرداخت شد. در برخی موارد اساساً پیمانکار پروژه ای انجام نمی داد، اما با ساخت و سازها به پیمانکار پول پرداخت می کرد و این مبالغ مستقیماً در اختیار متهم قرار می گرفت.

شهردار با اشاره به اینکه در خصوص اتهام اختلاس نیز مشخص است، اقدام به برداشت پول کرده است و گفت: متهم وجوه متعلق به شهرداری را از محل هایی مانند درآمد پمپ بنزین متعلق به شهرداری برداشت می کرده است.

فضلی هرکندی درباره اتهامات رئیس شورای شهر اسبغ اشترد نیز خاطرنشان کرد: وی با برقراری ارتباط نامتعارف با پیمانکاران وانمود می کرد که تایید نهایی صورت وضعیت پیمانکاران منوط به امضای وی است و از این طریق آنها را تحت فشار قرار می داد. و رشوه گرفت. .

وی افزود: پس از صدور کیفرخواست و تحقیقات تکمیلی، پرونده در شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری یک کرج مورد رسیدگی قرار گرفت و بر این اساس شهردار سابق به ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شد. اتهام رشوه و اختلاس ۱۱ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز به تشریح محکومیت سایر محکومان این پرونده پرداخت و اظهار داشت: رئیس وقت شورای شهر اشتهارد نیز به ۶ سال حبس تعزیری، ۳ سال انفصال از خدمات دولتی، ۳۰ فقره شرابه و جزای نقدی محکوم شد. مبلغ دریافتی برای رشوه

وی با بیان اینکه در پرونده شهرداری اشتهارد مجموعا ۱۸ نفر محکوم شدند، یادآور شد: کارمندان شهرداری به نام های مغازه دار، مدیر فضای سبز و مسئول جایگاه سوخت نیز به اتهام اختلاس، ارتشاء و غیرقانونی به حبس محکوم شدند. تصرف اموال شهرداری و ۱۳ پیمانکار شهرداری نیز به اتهام رشوه به زندان افتادند. و جریمه شدند.