رئیس پلیس ماونت هالی پس از ۳۵ سال بازنشسته شد

Mount Holly’s Don Roper پس از ۳۵ سال پلیس در شهرستان گاستون، در پایان ژوئیه کنار خواهد رفت. روپر در سال ۲۰۱۹ نشان کاج برگ بلند را دریافت کرد.

مایلز براسول، مدیر شهر در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «می‌خواهم از رئیس روپر به خاطر خدمات اختصاصی چندین ساله‌اش به شهر ماونت هالی تشکر کنم. MHPD و شهر به‌عنوان یک کل با رئیس‌جمهور به‌شدت سود برده‌اند. او بی وقفه تلاش کرده است تا دیگران را بالاتر از خود بداند و کوه هالی را به مکانی امن تبدیل کرده است. تعهد او به حرفه پلیس در نحوه رفتار او نشان می دهد، و این بازتابی از شیوه حرفه ای است که توسط MHPD به تصویر کشیده شده است.


مقاله قبلیمزرعه به چنگال به دنیل استو برمی گردد! ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲ ساعت ۴-۷ بعد از ظهر
مقاله بعدیسفر سریع به کازینو Two Kings