رئیس موساد ایران را به اقدامات تروریستی متهم کردبه گزارش صدای ایران، دیوید بارنیا رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در اولین سخنرانی عمومی خود در همایش «موسسه بین المللی مبارزه با تروریسم» بار دیگر اظهاراتی بی اساس علیه ایران مطرح کرد.

رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در اظهارات خود به ارائه مواضع خصمانه و مداخله جویانه تل آویو در روند مذاکرات احیای توافق هسته ای ایران پرداخت و مدعی شد که حتی امضای توافق هسته ای نیز ایران را از عملیات موساد مصونیت نمی دهد.

بارنیا در ادامه سخنان خود مدعی شد که برنامه هسته ای ایران برای اهداف نظامی است و تل آویو هرگز چشمان خود را بر روی این واقعیت ثابت شده یعنی ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران نخواهد بست.

رئیس موساد در ادامه سخنان خود ایران را به اقدامات تروریستی متهم کرد و مدعی شد که مذاکرات هسته ای به هیچ وجه بازدارنده نیست.

وی در پایان اظهارات بی اساس خود خواستار تداوم تحمیل هزینه های دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران شد و توافق اروپا و آمریکا با ایران را راه حل کوتاه مدتی برای حل پرونده هسته ای دانست. پرونده های مربوط به برنامه هسته ای ایران نباید در برابر آژانس بسته شود.

پیشتر منابع صهیونیستی مدعی شده بودند که گروهی از هکرهای مرتبط با ایران عکس های شخصی و سوابق پزشکی دیوید بارنیا، رئیس موساد را منتشر کرده اند.