رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری فولاد مبارکه را صادر کردبه گزارش صدای ایران به نقل از رسانه ها و ارتباطات دادگستری استان تهران؛ علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در راستای پیگیری دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه گفت: روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اخبار پیرامون گزارشات فساد در فولاد مبارک دستور پیگیری دقیق، همه جانبه، سریع و در چارچوب قوانین و تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به این موضوع در دادسرای تهران و دادگستری صادر کردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در راستای دستور ریاست محترم قوه قضاییه، صبح امروز بلافاصله با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی تلفنی در خصوص اینکه آیا گزارش تحقیق و تفحص تهیه و نهایی شده است تماس گرفته شد. در مورد فولاد مبارکه. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کارشناس مربوطه از عدم تهیه و تدوین گزارش نهایی در خصوص فولاد مبارکه خبر داد.

وی بیان کرد: بر اساس پیگیری های انجام شده توسط رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی، کمیسیون بر این اساس است که در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص، این گزارش را به هیأت رئیسه ارجاع می دهند و سپس در صورت لزوم توسط کمیته هیأت رئیسه. اسلامی باید به قوه قضاییه فرستاده شود.

گزارش تحقیق و تفحص در مورد فولاد مبارکه هنوز تدوین و نهایی نشده است

القاصی تصریح کرد: آخرین پیگیری ها از کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی حاکی از آن است که گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه هنوز تدوین و نهایی نشده و یا حداقل برای ارسال به رئیس مجلس اعلام نشده است. به قوه قضاییه

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در تماس با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی، تاکید شد که اگر گزارشی درباره فولاد مبارکه تنظیم و نهایی شود و این گزارش مستلزم رسیدگی در دستگاه قضایی باشد، باید گزارشی در مورد فولاد مبارکه تنظیم و نهایی شود. به مراجع قضایی اعلام شود تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی در پایان گفت: همچنین مقرر شد در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و بررسی و نیاز به سیر مراحل قضایی، این گزارش مستقیماً به دادگستری کل استان تهران ارجاع داده شود تا پیگیری های لازم قضایی انجام شود. انجام شده.