دلیل تعطیلی شهرداری ویسیان چیست؟گزارش کردن صدای ایران از مهر، فرامرز شیراوند در سخنانی گفت: کارکنان و کارگران شهرداری ویسیان به دلیل عدم دریافت حقوق حدود ۸ ماهه و عدم توجه مسئولان، شهرداری ویسیان را تعطیل کردند.

وی گفت: شهرداری ویسیان ۲۰ کارگر و کارمند دارد.

مشکلات این شهرداری و ناتوانی در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران

شهردار ویسیان ضمن تایید مشکلات این شهرداری و ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران گفت: حدود ۷ ماه است که شهردار ویسیان هستم و پیش از این نیز کارگران و کارکنان شهرداری ویسیان ۸ ماه حقوق پرداخت نشده داشت.

شیراوند افزود: برای رفع مشکلات در حال تهیه گزارش برای اداره کل بازرسی استان و دادستان شهرستان چگانی هستیم.

وی افزود: تاکنون ۷ ماه معوقه کارکنان و کارگران شهرداری ویسیان پرداخت شده و همچنان ۸ ماه معوقه دارند.

بر اساس این گزارش، پیش از این شهرداری زاغه به دلیل مشکلات مالی و پرداخت نشدن حقوق کارگران برای چند روز تعطیل بود.