دقایقی پس از مرگ مهسا امینی، ۲ جاسوس آمریکایی وارد بیمارستان شدند


گزارش کردن صدای ایران از رکنا، امیرآبادی فراهانی در گفت و گوی تلویزیونی گفت: اولین عکس توسط ۲ نفر از اعضای سازمان جاسوسی آمریکا گرفته شده است.

امیر آبادی: دقایقی پس از مرگ مهسا امینی، 2 جاسوس آمریکایی وارد بیمارستان شدند

وی ادامه داد: اتفاقی که افتاد طبق برنامه قبلی بود و ۲ نیروی انتظامی دقایقی پس از فوت مهسا امینی در بیمارستان مستقر شدند و عکس گرفتند و منتشر کردند.