دستگیری ۲ نفر از عاملان قتل دکتر محفوظیبه گزارش صدای ایران ساعت ۷:۱۵ صبح یکشنبه ۹ مرداد مرد میانسالی که نگهبان کوچه یکم خیابان ایرانزمین شهرک غرب است برای بازدید از باغ ویلای شهرک غرب از اتاق نگهبانی بیرون آمد. دکتر علی محفوی رئیس سابق پزشکی قانونی کشور طبق معمول. قرار بود کوچه آبیاری شود.

در حالی که نگهبان کلیدی در دست داشت به سمت در آهنی سفید خانه دکتر می رفت، مردی لاغر اندام با قد متوسط ​​را در جلوی خانه دید که کلاهی بر سر داشت و نقاب مشکی بر چهره داشت. در آن زمان صبح، او حتی تصور نمی کرد تا چند دقیقه دیگر جنایت وحشتناکی رخ دهد.

نگهبان به محض ورود به حیاط، دکتر را دید که به سمت در خروجی می رود. دکتر هر روز صبح خانه را ترک می کرد تا با راننده اش به محل کار فعلی خود برود. بعد از سلام و احوالپرسی دکتر از خانه خارج شد و نگهبان میانسال شروع به آبیاری باغ کرد.

دقایقی بعد نگهبان صدای شلیک دو گلوله را از پشت سرم شنید و بلافاصله شلنگ آب را روی زمین انداخت و به سمت صدا از خانه خارج شد. صحنه وحشتناک بود، او ابتدا دستش را روی زنگ آیفون گذاشت و همسر دکتر را در جریان گذاشت و سپس موضوع را به پلیس و اورژانس گزارش کرد.