دستور عاجل به استانداران کشوربه گزارش صدای ایران از اختاز نیوز به نقل از ایلنا، وحیدی گفت: در شرایط کنونی یکی از مهم ترین چالش های مدیریت شهری، معضل معتادان متجاهر است که تاثیر نامطلوبی بر وجهه عمومی جامعه دارد. شهر

احمد وحیدی وزیر کشور در نشست مشترک با استانداران کل کشور از استانداران کل کشور خواست تا پایان شهریورماه با برنامه ای جامع و عملیاتی نسبت به جمع آوری فوری معتادان متجاهر از سطح شهرستان ها اقدام کنند.

وی در این جلسه گفت: در شرایط کنونی یکی از مهمترین چالش های مدیریت شهری معضل معتادان متجاهر است که تاثیر نامطلوبی بر چهره عمومی شهر دارد و رئیس شورای تامین کشور با بیان اینکه معضل حضور معتادان متجاهر در شهرستان باید با تمام ظرفیت های ملی و استانی مدیریت شود و در این زمینه فرمانداران باید ورود جدی داشته باشند.

وحیدی یادآور شد: واقعیت این است که معتادان خیابانی امنیت عمومی شهرها را به خطر می اندازند و به همین دلیل باید با رویکرد جهادی این معضل هر چه سریعتر حل شود. تأثیر نامطلوبی بر وجهه عمومی شهر دارد.