دستور رئیس جمهور به استانداران سراسر کشور برای جلوگیری از خسارات احتمالی سیل


دستور رئیس جمهور به استانداران سراسر کشور برای جلوگیری از خسارات احتمالی سیل

به گزارش صدای ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی به وزرا، روسای سازمان ها و استانداران سراسر کشور دستور داد تا همه امکانات خود را برای مقابله با سیل بسیج کنند.

رئیس جمهور تاکید کرد: لازم است استانداران با تمام امکانات به مناطق سیل زده استان خود یا برخی استان های همجوار امداد رسانی کنند.

رئیسی همچنین با توجه به بارندگی های پیش رو و احتمال سرریز شدن سدها و سدها، به استانداران سراسر کشور و نهادهای مرتبط دستور داد اقدامات و اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارات در دستور کار قرار دهند.