در آمریکا به جای قبض جریمه ممکن است ۶۰ گلوله دریافت کنیدگزارش کردن صدای ایران به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در این باره نوشت: صفحه شخصی وی در توییتر: «نشانه فرونشست سیل کشتار سیاهپوستان آمریکایی به دست پلیس آمریکا وجود ندارد؛ با شلیک ۶۰ گلوله به یک سیاهپوست به دلیل عبور از چراغ قرمز، او را به زهکشی تبدیل کردند. مراقب قدمت باش؛ در آمریکا به جای یک صورت حساب جریمه، ممکن است شصت گلوله دریافت کنی!»

پلیس شهر آکرون، جیلند واکر ۲۵ ساله را که مرتکب تخلف رانندگی شده بود، در حالی که قصد داشت خودرویش را متوقف کند، شلیک کرد. نتایج کالبد شکافی نشان می دهد که واکر توسط پلیس ۶۰ تا ۹۰ گلوله خورده است.