درگیری نیروهای طالبان با مرزبانان ایران / نیروهای مرزبانی ایران به اسارت درآمده‌اند


شهادت شهید صیادی

درباره این موضوع سرپرست فرمانداری شهرستان هیرمند بیان کرد: در جریان درگیری مرزی در حوزه استحفاظی شهرستان هیرمند و شهادت شهید صیادی، اخبار در شبکه های اجتماعی افغانستان مبنی برگیری نیروهای مسلح با مرزبانی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، اما موضوع و هویت افراد در دست. بررسی است».

مرزبانی جمهوری اسلامی، هویت افراد متعرض آن سوی مرز به سمت برجک یک مرزبانی در نقطه صفر مرزی شهرستان هیرمند و به وجود آمدن درگیری، مشخص نیست، توجه وافر به ویژگی کاربران افغان به نشان دادن موضع متخاصم بین دو کشور، قابل تأمل است. است.