دروغ یک سکه داغ در میان سیاستمداران آمریکایی استگزارش کردن صدای ایرانناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص سفر بایدن به منطقه در توییتر خود نوشت: سالیوان مشاور امنیت ملی به همراه بایدن به تل آویو رفت تا تعهد آمریکا به حمایت بی قید و شرط از جهان را تثبیت کند. قاتل ترین رژیم کودک کش».

وی ادامه داد: او در ابتدای سفر ایران را به حمایت از کشتار اوکراینی ها متهم کرد! دروغ یک ارز پر رونق در میان سیاستمداران آمریکایی است و حقیقت را برای اهداف پلید تحریف می کند!