درخواست فوری برای تحریم بیشتر علیه ایران


ناصر کنعانی وزارت امور خارجه ایران هم ۱۱ مهر درباره اخبار منتشر شده درباره این وموضوع گفت: «جمهوری اسلامی ایران اخبار منتشر شده در خصوص ارسال پهپاد روسیه به منظور استفاده از جنگ در کشورهای غربی را بی اساس دانسته و آن را نمی‌توان کرد.»

برگرفته از فارس