درخواست طالبان از ایرانگزارش کردن صدای ایراندکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت گروه طالبان با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار همکاری های مشترک دو کشور در بخش های مختلف صحی و درمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و مبادله شد.

تکمیل عملیات ساختمانی شفاخانه بامیان (با همکاری جمهوری اسلامی ایران)، آموزش پزشکان افغانستانی در زمینه مبارزه با سرطان، واردات دارو و استفاده از تجارب پزشکی ایران از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاکید بر بهبود عرضه خدمات پزشکی در افغانستان

سرپرست وزارت صحت گروه طالبان با تاکید بر بهبود عرضه خدمات پزشکی در افغانستان از سفیر جمهوری اسلامی ایران خواست تا در بخش های مذکور با وزارت صحت همکاری کند.

بر اساس گزارش مقامات پیشین افغانستان، افغانستان سالانه به ارزش چهارصد تا پانصد میلیون دالر مواد مخدر از کشورهای مختلف وارد می کند.

افغانستان حدود ۸۵ درصد داروی مورد نیاز خود را از پاکستان، ایران، امارات متحده عربی، هند و برخی کشورهای دیگر وارد می کند.