درخواست دایی کیان نیک پور شهید حادثه تروریستی ایذه از نیروهای امنیتیبه گزارش صدای ایران از ایسنا، کیان پیرفلک کودک شهید در حادثه تروریستی ایذه، این حادثه خونین را شبیه حادثه شاهچراغ دآنست و از نیروهای امنیتی خواست تا هر چه سریع تر قاتلین را پیدا کرده و آن ها را به اشد مجازات برسانند تا مادر دیگری داغدار نشود.

طی حملات تروریستی روز گذشته به بازار مرکزی ایذه شده است هفت نفر شهید و نیز مجروح شدند.

دایی کیان پیرفلک یکی از کودکان شهید در این حادثه تروریستی، اظهارکرد: اکنون خانواده کیان شرایط روحی خوبی ندارند و مادر او حتی نمی تواند صحبت کند.

وی ادامه داد: کیان ۹ ساله بسیار با استعداد بود که در محال بازگشت به خانه در این حمله تروریستی به شهادت رسید.

دایی کیان پیرفلک افزود: از امنیت انتظار داریم هر چه سریع تر قاتلین را پیدا کرده و آن را به اشد مجازات برسانند تا مادر و یک خانواده و نیز ایل دیگر دچار چنین مصیبتی نشوند.

وی گفت: درگذشت کیان واقعاً دل همه ما را به درد آورد.

دایی کیان پیرفلک بیان کرد: حادثه تروریستی ایذه شبیه تروریستی شاهچراغ است.