داماد جنایتکار زن و مادرزنش را در بنگاه املاکی در مشهد جلوی چشم همه با قمه کشت + عکس


داماد جنایتکار زن و مادرزنش را در بنگاه املاکی در مشهد جلوی چشم همه با قمه کشت

سه شنبه گذشته مهدیه زن ۲۴ ساله و مادرش وارد بنگاه املاک در بلوار رسالت مشهد شدند تا قولنامه فروش یک خانه را ثبت کنند. قرار بود مهدیه ملکی را به نام مادرش قولنامه کند که مدتی قبل همسرش به نام او سند زده بود. مرد بنگاه در حال نوشتن قولنامه بود که مرد ۳۱ ساله از نیسان آبی پیاده شد و در حالی که قمه ای ناک را در دست داشت، به درون بنگاه کوچکتر گذاشت که از چند متر فضای خالی داشت. او با چهره ترسناک به طرف مهدیه هجوم برد و با قمه او را هدف ضربات هولناک قرار داد.

مرد در مقابل چشمان وحشت زده مشتریان و متصدی بنگاه تیغه قمه را بالا می برد و بر پیکر خون آلود مهدیه میزد و هیچکس توان نداشت و همه ترسیده و جیغ می کشیدند.

مادر مهدیه که نمی آید نظاره فواره خون دخترش باشد خودش را بین مرد و مهدیه انداخت اما مرد بی رحمانه قمه را بالا می برد و آن را بر بدن مادرزن ۴۴ ساله اش فرو می کرد.فواره خون درون بنگاه راه آفتاد و قاتل پشت فرمان خودروی نیسان آبی، پدال گاز را فشرد و به سمت جاده کلات به راه افتاد.

وقتی شاهد این خارج از ترسناک بودند، از شوک با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و ماجرای جنایت درون بنگاه را اطلاع دادند.