رژیم لاغری سریع

داستان های شنبه: همبستگی ها، ترولینگ، و تهویه مدرسه


نانس فلورانس، گیدئون مایروویتز کاتز، ژروم باریر، اریک بیلی، فابریس فرانک، ورونیک سادا، الکساندر ساموئل، باربارا سیتز-پلسکی، کایل شلدریک و لونی بزانسون، در OCF Preprints می‌پرسند آیا همه همبستگی‌ها را در طول همه‌گیری COVID-19 منتشر کنیم. ?

لیزا پالمر و سیلویا ویزبورد، در Undark، ترول‌هایی که در معرض عوارض هستند، روزنامه‌نگاری علمی را انجام می‌دهند.
جاناتان لمبرت، در گرید، با یک مرور کلی فوق العاده در مورد تهویه در مدارس – چرا مهم است، و چگونه آن را تعمیر کنید.

      

داستان های مرتبط

  • داستان های شنبه: تمام نشده، پوشش همه گیر، و هپاتیت دوران کودکی
  • داستان های شنبه: شکست بزرگ بارینگتون و بیماری همه گیر
  • داستان های شنبه: ابزارهای استفاده نشده، اسرار حل نشده و UVC