رژیم لاغری سریع

داستان های شنبه: همبستگی ها، ترولینگ، و تهویه مدرسه


نانس فلورانس، گیدئون مایروویتز کاتز، ژروم باریر، اریک بیلی، فابریس فرانک، ورونیک سادا، الکساندر ساموئل، باربارا سیتز-پلسکی، کایل شلدریک و لونی بزانسون، در OCF Preprints می‌پرسند آیا همه همبستگی‌ها را در طول همه‌گیری COVID-19 منتشر کنیم. ?

لیزا پالمر و سیلویا ویزبورد، در Undark، ترول‌هایی که در معرض عوارض هستند، روزنامه‌نگاری علمی را به پیش می‌برند.
جاناتان لمبرت، در گرید، با یک مرور کلی فوق العاده در مورد تهویه در مدارس – چرا مهم است، و چگونه آن را تعمیر کنید.