داستان های شنبه: قوانین کووید ایالات متحده، خستگی ناشی از کووید، و مراقبت های بهداشتی Omicron


کاترین جی وو، در اقیانوس اطلس، در مورد آتش زباله که قوانین کووید ایالات متحده است (و، برای خوانندگان کانادایی، همپوشانی زیادی با قوانین ما دارد).

گرگ گونسالوز، در The Nation، در مورد تأثیر استرس COVID بر اخلاقیات ما.

اد یونگ، از آتلانتیک، در مورد تأثیر قاطع Omicron “سبک” بر ارائه مراقبت های بهداشتی.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر