داستان های شنبه: سوپرباگ ها، بیماری قلبی، و اسطوره شناسی


Maryn McKenna، در Wired، در مورد افزایش ابر میکروبی که همه‌گیری دامن زده است.

سایما می سیدیک، در طبیعت، درباره هر آنچه که اکنون در مورد بیماری قلبی پس از کووید می دانیم.
کریس گودنو، در اخبار ABC، سه افسانه از فراگیرترین اسطوره های کووید را نابود می کند

      

داستان های مرتبط

  • داستان های شنبه: آن دلقک ها چه گفتند، و بهداشت عمومی
  • داستان های شنبه: ارسال از ER، و آنچه بعد از Omicron می آید
  • داستان های شنبه: انواع واکسن های اثبات شده، تنفس چه کسی و BA.5