داستان های شنبه: تشبیهات نازی ها، آنها فقط اعداد نیستند، و چه کسانی واکسینه نشده اند


آرتور کاپلان، در نامه سرطان، در مورد اینکه چگونه قیاس های نازی ها (و به طور خاص تر وینی پراساد) در مورد کووید مبهم، نادان و خطرناک هستند.

ماری دانیل اسمیت، در مک‌لینز، با داستان خانواده‌ای ۳ نفره که مانند همه کسانی که از کووید از دست داده‌ایم، فقط اعداد نبودند.

زینب توفکچی، در نیویورک تایمز، توضیح می‌دهد که چگونه افرادی که واکسینه نشده‌اند ممکن است آن چیزی نباشند که شما فکر می‌کنید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر