داستان های شنبه: انواع واکسن های اثبات شده، تنفس چه کسی و BA.5


هیلدا باستین، در Absolutely Maybe، به‌روزرسانی امیدوارکننده‌ای در مورد وضعیت انواع واکسن‌های ضد ویروس کرونا به ما ارائه می‌دهد.

فرح هنکاک، در RNZ، با خواندنی فوق‌العاده در مورد چگونگی تعیین میزان تنفس چه کسی؟
اد یونگ، در اقیانوس اطلس، با خواندن ضروری در BA.5 و معنای آن.
توسط تصویر توسط راما – کار خود، CeCILL،

      

داستان های مرتبط

  • داستان های شنبه: تظاهر و همه گیری های چند موجی
  • داستان های شنبه: حالا چی؟
  • داستان های شنبه: فرسودگی شغلی مراقبت های بهداشتی و ویروس میکسوم خرگوش