داستان های شنبه: انواع واکسن های اثبات شده، تنفس چه کسی و BA.5


هیلدا باستین، در Absolutely Maybe، به‌روزرسانی امیدوارکننده‌ای در مورد وضعیت انواع واکسن‌های ضد ویروس کرونا به ما ارائه می‌دهد.

فرح هنکوک، در RNZ، با خواندنی فوق‌العاده در مورد چگونگی تعیین میزان تنفس چه کسی؟
اد یونگ، در اقیانوس اطلس، با خواندن ضروری در BA.5 و معنای آن.
توسط تصویر توسط راما – کار خود، CeCILL،