داستان های شنبه: آموزش Omicron، آموزش کووید، آموزش لبرون


اندرو جوزف و هلن برانسول، در STAT، در مورد درس هایی که از Omicron می آموزیم.

اطلاعات بیشتر از هلن برانسول، در STAT، در مورد ۱۰ درس که از پوشش بیماری همه گیر آموخته ام.
کریم عبدالجبار، در Substack، به لبرون جیمز کمک می کند تا تفاوت بین سرماخوردگی، آنفولانزا و کووید را درک کند.
عکس از کیث آلیسون – https://www.flickr.com/photos/keithallison/31915296404/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70713991

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر