داستان شنبه: صحبت در مورد خستگی COVID را متوقف کنید


مارتا لینکلن، در The Nation، در مورد اینکه چگونه ما هرگز از این وضعیت خارج نمی‌شویم تا زمانی که به «خستگی COVID» به‌عنوان دلیل منطقی برای تسلیم شدن تکیه کنیم.

      

داستان های مرتبط

  • داستان های شنبه: اعداد طولانی کووید، آبله میمون ها، و چگونه یک مدرسه موفق شد به طور کامل از COVID
  • داستان های شنبه: سوپرباگ ها، بیماری قلبی، و اسطوره شناسی
  • داستان های شنبه: آن دلقک ها چه گفتند، و بهداشت عمومی