خوزستان در ۷ تیرماه تعطیل اعلام شد/ پیش بینی دمای ۵۰ درجه به بالا است


خوزستان در 7 تیرماه تعطیل اعلام شد

گزارش کردن صدای ایران به گزارش ایرنا، با دستور استاندار خوزستان و به منظور مدیریت مصرف، پایداری شبکه برق رسانی و تداوم خدمات رسانی به عموم شهروندان، ادارات سراسر استان در روز سه شنبه ۷ تیرماه جاری تعطیل شدند. ماه

وقوع دماهای بالا همراه با افزایش رطوبت در بسیاری از مناطق استان

بر اساس گزارش هواشناسی طی روزهای شنبه تا جمعه هفته جاری دماهای بالا همراه با افزایش رطوبت در بسیاری از مناطق استان رخ می دهد و پیش بینی دمای ۵۰ درجه به بالا در بیشتر مناطق استان در روزهای دوشنبه و سه شنبه با تصویب استاندار خوزستان و به منظور مدیریت بهینه مصرف، پایداری شبکه برق و تداوم خدمات رسانی به شهروندان روز سه شنبه تعطیل اعلام شد.

بر این اساس تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی استان روز سه شنبه ۷ تیرماه تعطیل است.

به گزارش صدای ایران، لازم به ذکر است این تعطیلی شامل امدادی، درمانی، بهداشتی، اورژانس ۱۱۵، آتش نشانی، بیمارستان ها و بخش های عملیاتی دارای نوبت کاری، تولیدی و خدمات شهری شهرداری ها نمی شود.

دستگاه های اجرایی مشمول تعطیلی موظف به رعایت دقیق و نظارت بر اجرای آن هستند.

بر اساس این گزارش، شرکت های برق موظفند میزان مصرف برق دستگاه های مشمول را کنترل و نظارت و مراتب را به استانداری گزارش کنند.