خدمات متحدالشکل اجاره Sunshine Gastonia فهرستی را ارائه می دهد

بر اساس مجله تجاری شارلوت، سرویس یکنواخت اجاره Sunshine از Gastonia هفتمین شرکت بزرگ زن در منطقه مترو شارلوت است. Sunshine 90٪ متعلق به زنان است و ۱۴۸ کارمند دارد. آنها در سال ۱۹۶۱ تاسیس شدند.


مقاله قبلیمونت هالی رئیس پلیس جدید را معرفی کرد