خبرهای خوب در مورد افزایش حقوق بازنشستگانبه گزارش صدای ایران، مهدی عیسزاده; رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد شورا در راستای ارتقای معیشت و رفاه بازنشستگان انقلابی است و در این زمینه پس از بررسی پاسخ دولت، شورای شورا وزیران تصمیم گرفتند مصوبه شورای عالی کار را برای بازنشستگان سایر رده ها اجرا کنند. برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

وی افزود: امیدواریم پس از ابلاغ دولت به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان از ماه آینده همان افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را برای بازنشستگان سایر رده ها (غیرحداقل بگیر) اجرا کند. هیأت امنای صندوق سازمان تأمین اجتماعی».