خاطرات سید حسن خمینی برای هوشنگ ابتهاجگزارش کردن صدای ایرانسیدحسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: نوجوان بودم که برای اولین بار نام سایه را شنیدم. وقتی غزل جاودانه «هیچ کس نباید آنچه را که بین من و توست آشکار کند» را خواندم و از مضمون و ساختار عالی آن متحیر شدم و متوجه شدم که شاعر آن، HA، سایه است.

من هرگز او را از نزدیک ندیدم، اما احساس می کنم او را می شناسم. شاید این حس بیش از هر چیز مدیون کتاب بی نظیر «پیر پرنیان اندیش» باشد. جالب اینجاست که هنوز با نویسندگان خوش ذوق این کتاب آشنا نشده ام، اما به نظرم این کتاب چیزی فراتر از حد معمول در معرفی یک شخصیت است و با دقت و سلیقه و در قالبی بسیار دلنشین و جدید نوشته شده است. و احتمالا این کتاب دو جلدی سایه را برای امثال من ملموس تر کرده است.

زبان شعر هوشنگ ابتهاج مانند سعدی است و از پیچیدگی های سبک هندی به دور است و کمتر رند حافظ دارد. و این نیز طعم گفتار او را دلپذیرتر می کند.

بیایید ادامه دهیم ابتهاج بی شک او یکی از بهترین شاعران عصر ماست. خدا رحمتش کند. امیدوارم – همانطور که نوشته بود – بگوید “مژده بده، مژده بده، دوستم داری”