حکم تعلیق ۸ نفر از مدیران شهرداری اردبیل صادر شدگزارش کردن صدای ایران از ایرنا، محمود صفری روز پنجشنبه گفت: هفته گذشته پنج نفر از کارکنان شهرداری به دلیل تخلف از کار اخراج شدند.

وی افزود: از مبارزه با فساد به عنوان متولی مردم غافل نخواهم شد.

صفری ادامه داد: سالم سازی فضای اداری در دستور کار شهرداری قرار دارد و در این راستا روند مبارزه با فساد در بدنه شهرداری به سرعت در حال پیگیری است.

شهرستان اردبیل حدود ۵۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.