حکم اعدام زورگیر بزرگراه نیایش صادر شد


حکم اعدام زورگیر بزرگراه نیایش صادر شد

به گزارش صدای ایران، لقاسیمهر رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه شورای عالی قضایی، گزارشی از روند رسیدگی های قضایی به پرونده برخی از سارقان خشن و متجاوزان به حقوق عامه ارائه کرد و گفت: پس از تشکیل جلسه دادگاه. سارق بزرگراه نیایش. این شخص به اعدام محکوم شد.

به گزارش صدای ایران، وی با بیان اینکه رسیدگی قضایی به این گونه مجرمان «خارج از نوبت، قاطع و بدون اغماض» است، گفت: پرونده سه سارق خشن دیگر که دست به سرقت های متعدد زده بودند، اتهام «محاربه» بود. در دادسرای شهریار در حال رسیدگی است و مقرر شد پرونده این سارقان پس از ارجاع به دادگاه انقلاب خارج از نوبت رسیدگی شود.