حمید نوری به حبس ابد محکوم شدبه گزارش صدای ایران از مشرق، دادگاه سوئد در اقدامی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون مدرک قانع کننده، حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد.

بر اساس این خبر، تاکنون ۹۳ جلسه دادگاه برای حمید نوری تشکیل شده و ساندر قاضی پرونده بیش از ۵۰ شاکی و شاهد را به دادگاه احضار کرده است.

افراد احضار شده از اعضای یا وابستگان گروهک منافقین هستند، همان کسانی که به استفاده از سلاح برای ایجاد ناامنی و ترور مردم در ایران اعتراف می کنند.

وکلای حمید نوری در آخرین دفاعیات خود صلاحیت دادگاه سوئد را زیر سوال برده و ایران را مرجع صلاحیتدار این پرونده دانسته و تاکید کرده اند که از این دادگاه برای محکومیت جمهوری اسلامی استفاده شده است.