حمله نظامی ایران به عربستان/ ایران موضع خود را اعلام کرد


حمله نظامی ایران به عربستان

گزارش صدای ایران از رکنا، اخبار مغرضانه درباره احتمال حمله ایران به یکی از کشورهای منطقه (عربستان سعودی) با هدف ایجاد فضای منفی علیه ایران و از بین بردن روندهای مثبت فعلی با کشورهای منطقه. ایران امنیت منطقه را در برقراری تعامل سازنده با همسایگان خود می داند.