حسین ماهینی آزاد شدگزارش کردن صدای ایران حسین ماهینی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس امروز با صدور قرار وثیقه آزاد در پی اعلام ارتکاب جرم «برخی از سلبریتی ها به منظور ایجاد اغتشاش» به دلیل «انتشار محتوای حمایتی و تشویقی به اغتشاشات در صفحات اینترنتی خود» بازداشت شد. تبدیل شد.

یک ماه پس از آزادی با دوستانش صحبت کرد و آنها را از آزادی و سلامتی خود آگاه کرد.