حال آیت الله ناصری بدتر شد


حال آیت الله ناصری بدتر شد

به گزارش صدای ایران، خانواده حضرت آیت الله ناصری از اساتید اخلاق و عرفان با توجه به وضعیت نامساعد عمومی و جسمانی ایشان در اطلاعیه ای که در صفحه مجازی این عالم جلیل القدر منتشر شده است، درخواست دعای خیر کردند. از تمامی دوستداران و ارادتمندان آیت الله ناصری برای شفای عاجل ایشان. چهل مرتبه سوره حمد را مدح و تلاوت کردند.

آیت الله ناصری متولد ۱۳۰۹ در دولت آباد اصفهان از چند روز پیش به دلیل شرایط نامساعد جسمانی در یکی از بیمارستان های قم بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.