جو منفی علیه گشت ارشاد توسط رسانه های غربیبه گزارش صدای ایران روزنامه کیهان در ستون ویژه خبر خود نوشت: روزنامه همشهری در یادداشتی در این باره نوشت: رسانه های کاخ سفید و عربستان نوشتند: دختر محجبه از وانت گشت ارشاد پرت شد. ساعتی بعد خبر اصلی منتشر شد. خانم متهم که شکایت خصوصی داشت خود را از ماشین پلیس به بیرون پرت کرد و نه ماشین گشت ارشاد.

چه تعداد از اینها را فهرست کنیم؟

– برخورد ارشاد با خانم بوشهری تکذیب شد. این فیلم اساسا برای گذشته و در مورد مقابله با خرابکاری های خیابانی بود.

– کشته شدن دختر تبریزی در تعقیب و گریز با گشت ارشاد تکذیب شد. دختر نوجوان به دلیل نداشتن مهارت رانندگی و نداشتن گواهینامه تصادف کرد.

– عکس احساسی گریه دو زن در ماشین گشت ارشاد مربوط به عکس خبری مانور و شو ناجا بود.

– ماجرای پرداختن به آب بازی و کشف حجاب در تهران پارس کذب بود. طرف از داروهای روانگردان استفاده کرده بود.

– خانم رشتی به خاطر حجاب بازداشت نشد. وی در حالی که مست بود و می رقصید به ماموران ناجا حمله کرد و دستگیر شد.

– در پرونده جنجالی اتوبوس بارت، خانم سپیده رشنو متهم به کشف حجاب نیست، بلکه اتهام وی تبانی با ضدانقلاب در ترویج فساد است که البته باید در دادگاه از خود دفاع کند.

آخرین کارکرد اخبار جعلی در حوزه ارشاد چیست؟

اولین. انتشار اخبار؛ اخبار اصلی دیده می شود، اما تکذیبیه ها نه. چند مورد از تکذیب های فوق را دیده یا شنیده اید؟

اما یک اثر مهمتر وجود دارد.

دومین. تقویت؛ ممکن است تکذیب خبر را هم ببینید اما تکذیب خبر کارکرد رسانه ای هم دارد. خبر و تکذیب آن باعث می شود که اصل مسئله به عنوان یک چالش در اذهان تقویت شود. شنیده اید که مردم عادی می گویند

«تا مردم چیزهایی نگویند»؛ همان

یک میوه حتی مهمتر وجود دارد.

سوم. بی حسی خبری; تکذیب خبر را می بینید، اما نسبت به تکذیب بی حس می شوید. گویی تکذیب بخشی از روال اداری این نوع اخبار است. مرحله شدیدتر زمانی است که بالاخره خطاهایی در عملکرد ناجا رخ می دهد و ترکیب این خطاها با بی حسی منجر به بی اعتمادی به انکار می شود.

اما نتیجه نهایی فراتر از همه این موارد است.

چهارم. پایدارسازی؛ تثبیت نتیجه تکرار است. فرقی نمی کند خبر را باور کنید یا نه. انکار یا نه. چه دروغ باشد چه حقیقت. مهم فعال بودن این ژانر خبری است. نکته مهم این است که هر روز “تکرار” کنید. نتیجه این تکرار در میان مدت ایجاد تصویری معیوب در ذهن مخاطب است که فراتر از تایید یا تکذیب یک خبر است. در میان موارد بالا یادتان نیست کدام خبر تایید یا تکذیب شده است. مهم این است که هر روز اخباری با هدف بی اعتباری قانون گرایی در امر حجاب منتشر می شود و شما مجبور به دریافت پیام هستید. پیامی که برای گمراه کردن مخاطب طراحی شده است.